Leven aan de zijlijn
Meditaties bij trauma en verlies
Een boek door Erik de Soir met foto's van Michel Scaut

Introductie door de auteur

Ik wou dit boek schrijven om mensen die leven aan de zijlijn te helpen bij het terugvinden van de gemeenschappelijkheid en de verbondenheid met de wereld die hen omringt.

Niemand verdient het om in de marge van het leven of aan de zijlijn te staan. Als een bijverschijnsel en naast het leven dat anderen leven en met de indruk dat je nergens meer deel van uitmaakt. We zijn immers allemaal wezens van liefde en licht. We zijn allemaal met elkaar verbonden. We zijn allemaal hetzelfde en willen alleen maar gelukkig zijn. Onze essentie bevindt zich op het niveau van het zuivere bewustzijn.

De woorden uit het –ity lied zijn als een regenboog van concepten voor een meditatieve verwerking van verlies en trauma. Zingeving kan je leren door de regenboog van de 18 -ities in jezelf te maken.

Zin geven aan alle ervaringen die voortdurend op je pad komen, is een levenslang proces. Lijden ontstaat als je van dat leven een verhaal maakt dat afwijkt van wat de werkelijkheid je dagelijks aanbiedt. Wat is, is! Wie je op zijnsniveau wil worden, kan je worden.

Beleef de boeiende reis over de weg die wijzer is dan de wegwijzer.

"Vlieg, je bent vrij als een vogel. Iedereen verdient het om zich iemand te voelen."

Erik de Soir

Life begins at the end of your comfort zone.
Neale Donald Walsh

Verliesverwerking vanuit het -ity lied

In het boek wil ik vanuit het -ity lied ruimte geven aan meditatieve verlies- en traumaverwerking.

Het -ity lied werd geschreven door Sri Swami Sivananda (1887-1963) die geboren werd in het zuiden van India. Sri Swami Sivananda studeerde voor het beroep als geneesheer en was werkzaam in Malesië. In de jaren die daarop volgden vestigde hij zich in de Himalaya, in Rishikesh, waar hij zich verder bekwaamde in yoga en de toepassingen ervan voor de uitbouw van een meditatieve en harmonieuze levensstijl.

Het -ity lied bevat basisprincipes die als medicijn kunnen gebruikt worden voor de evenwichtige doorwerking van ingrijpende levenservaringen. De huidige wereld vat psychotrauma en verlies op als een psychopathologie die aanleiding geeft tot behandeling door specialisten terwijl ze een inherent onderdeel zijn van wat het leven is.

In het boek wordt een vertaalde versie van de 18 -ities besproken tegen de achtergrond van verlies en verdriet. Achttien woorden die eindigen op ‘-ity’ die kunnen afgezet worden tegen de hindernissen en tegenslagen die elke mens op zijn levenspad tegenkomt: serenity (sereniteit), regularity (regelmaat), absence of vanity (afzien van ijdelheid), sincerity (eerlijkheid), simplicity (eenvoud), veracity (waarachtigheid), equanimity (gelijkmoedigheid), fixity (doelgerichtheid), non-irritability (niet-geïrriteerdheid), adaptability (flexibiliteit), humility (nederigheid), tenacity (vasthoudendheid), integrity (integriteit), nobility (edelmoedigheid), magnanimity (grootmoedigheid), charity (liefdadigheid), generosity (vrijgevigheid) en purity (zuiverheid).

Door de eigen verliezen en tegenslagen in het leven door de ‘ity-bril’ te zien, hoop ik dat de lezer zijn eigen levenspad zal leren zien vanuit een ander standpunt. Het leven ontrolt zich, terwijl we ons vaak bezig houden met het vormgeven van het verhaal over hoe het leven zou moeten zijn. Daaruit ontstaat onnoemelijk lijden.

Ik hoop dat het boek de getroffene van rampspoed en tegenslag zal leren aanvaarden dat het leven een opeenstapeling van onvoorspelbare en oncontroleerbare gebeurtenissen is, die we moeten gebruiken om onze les als mens in wording volop te leren zonder cynisme of bitterheid, in aanvaarding van wat IS. Elk gevoel van controle en voorspelbaarheid in het leven berust immers op een illusie. Leef daarom NU!

Het boek is als volgt opgebouwd: voor elk –ity woord schreef ik een korte tekst die kan gezien worden als het vertrekpunt voor een meditatiemoment. De kern van deze tekst wordt ook samengevat in één spreuk. Beiden vormen het uitgangspunt voor een reflectie die is geschreven door bekende en minder bekende maar ervaringsdeskundige mensen die zich willen inzetten voor het geluk van anderen.

Meditaties downloaden na een vrije gift voor een goed doel

Ik wil je uitnodigen om even de tijd te nemen om te mediteren. Dit kan door de meditaties die bij elke -ity uit mijn boek "Leven aan de zijlijn. Meditaties voor trauma en verlies" horen te beluisteren. Je kan elke meditatie uit het boek, soms in licht gewijzigde vorm, gratis downloaden.

Ik hoop echter dat je hiervoor een vrije gift in ruil wil geven volgens het boeddhistische Dana-principe. In het Pali heeft het woord dana verschillende betekenissen van geven, vrijgevigheid, donatie of ruimhartigheid. In de leer van de boeddha speelt het begrip een belangrijke rol.

In de 10 perfecties (dasa parami) wordt dana parami als eerste eigenschap genoemd van een volmaakte persoonlijkheid. Het wordt gezien als de belangrijkste stap in de innerlijke bevrijding van boosheid, begeerte en verblinding, dat zelfs eerder geplaatst werd dan moraliteit (sila) en wijsheid (pañña).

Dana is tevens de uitdrukking van de waardering, band, en samenhorigheid tussen de gever en ontvanger. Het is een uitdrukking van reprociteit tussen de mediterende en het centrum of de leraar. Het is de bijdrage van de mediterende om de sangha van beoefenaren (kamathana) draaiend te houden.

De Boeddha zelf zei: "Annutaram puñña kattham", m.n. dat de aller grootste verdiensten dat door dana verkregen kan worden is door aan de sangha (van monniken) te doneren.

De beste manier voor een boeddhist om rendement uit de dana te halen is om telkens bij het schenken van de dana om even bij stilte staan en de voornemens in het hart uit te spreken (adhithana): "moge mijn gift de voorwaarde voor realisatie van nibbana worden". Vooral voor de mediterende is het kanaliseren en concentreren van alle goede verdiensten voor het bereiken van nibbana belangrijk want daarmee wijst de mediterende alle verdiensten toe aan het doel van zijn oefeningen en verspilt het niet aan wereldse of andere bovenwereldse neven doeleinden.

In de voetstappen van de eeuwenoude traditie van de Boeddha dhamma, berusten wij op het feit dat de leer van de Boeddha geen bezitter heeft en kan dus niet verkocht worden als koopwaar. De meditatie leraren en begeleiders hebben hun dhamma gekregen als vrucht (vipaka) van eigen verdiensten (pun˜ña) in het verleden en zijn nu toe op hun beurt om de dhamma door te geven aan andere zoekende. Bij het bereiken van het vermogen om de dhamma op de juiste wijze door te geven, is het van belang dat de "waarheid" zuiver en vanuit het hart wordt doorgeven zonder persoonlijke winst oogmerk.

Ik wil je vragen om de vrije gift, in ruil voor de lessen uit Leven aan de zijlijn, te schenken aan De Kleine Prins. De Kleine Prins is een vzw die in 1974 werd opgericht door de ouders van Steven, een kind met kanker. Inmiddels is de vzw uitgegroeid tot een grote groep vrijwilligers die zich in Limburg met hart en ziel inzet voor kinderen die voor de leeftijd van 18 jaar getroffen worden door een vorm van kanker.

Ik dank elke gulle bezoeker aan deze website!
Namaskar
Erik de Soir

Erik de Soir

Download de meditaties na een vrije gift voor een goed doel

Inleiding - Meditatie inleiding (Rechtsklikken, Opslaan als)

De 18 -ities kan je downloaden door te rechtsklikken op de titels van de -ities tegels hieronder en dan "Opslaan als" te kiezen.

Download het boek na een vrije gift voor een goed doel

Open het boek in pdf-formaat om het online te lezen. Je kan het ook opslaan; ga naar "Bestand" en kies "Opslaan als".

Anyone who has lost something they thought was theirs forever finally comes to realise that nothing really belongs to them.
Paulo Coelho

Met persoonlijke getuigenissen van:

 • Sereniteit – Angelique Robbrecht – Huisvrouw
 • Regelmaat – Lies Scaut – Psychotherapeute en auteur
 • Afzien van ijdelheid – Peter Vanvelthoven – Burgemeester
 • Eerlijkheid – Winok Seresia (Kapitein Winokio) – Singer-Songwriter
 • Eenvoud – Lynn De Merlier - Kinder- en baby osteopate
 • Waarachtigheid – Chris Dusauchoit – Radio- en televisiepresentator
 • Gelijkmoedigheid – Katrien De Becker – Actrice ‘Familie’
 • Doelgerichtheid – Rudi Vranckx – VRT journalist en auteur
 • Niet-geïrriteerdheid – Tony Reynders – Bediende en auteur
 • Flexibiliteit – Anne Dondeyne – Orthopedagoge & shiatsutherapeute
 • Nederigheid – Anja De Geyter – Communicatiemedewerkster Pukkelpop
 • Vasthoudendheid – Ann Van Ingelghem – Psychotherapeute
 • Integriteit – Dirk De Wilde – Leraar
 • Edelmoedigheid – Edel Maex – Psychiater en auteur
 • Grootmoedigheid – Katrien Baert – Kleuterleidster en auteur
 • Liefdadigheid – Marina Essers – Huisarts - Specialisatie Oncologie en Stervensbegeleiding
 • Vrijgevigheid – Janny Van Liempd – Psychotherapeute en auteur
 • Zuiverheid – Jacqueline Hermans – Lerares

In the end, everything will be OK, and if not,
then it is not the end.
John Lennon

Bestel

Het boek "Leven aan de zijlijn" is sinds april 2016 verkrijgbaar bij Lannoo.
Het boek bevat een CD met meditaties ingesproken door Katrien De Becker en Chris Dusauchoit.

Lees een recensie.

Beluister een stukje van Erik over rust in Espresso op Klara:

Op Erik's website vindt u een overzicht van zijn overige publicaties. Hij schrijft ook regelmatig stukjes op zijn Facebookpagina, op de website van De Weg Wijzer en opiniestukken op De Redactie.

Cover Leven aan de Zijlijn

© Erik de Soir - fotografie: Michel Scaut - website: DW-web
Deze website gebruikt enkel functionele cookies.
Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.